2017-12-11

Walter Wangerin ,,Jėzus''

Knygoje Jėzaus motinos Marijos ir vieno mokinio lūpomis pasakojama Jėzaus žemėje gyvenimo istorija. Knyga prasideda nuo nekalto Marijos prasidėjimo ir baigiasi Jėzaus prisikėlimu.
Knygoje trumpai aprašomas visas Jėzaus gyvenimas - jaunystė, stebuklai, stebuklingi gydymai, paskutinė vakarienė ir nukryžiavimas.
Man asmeniškai knyga nepatiko, nes nieko naujo ją perskaičiusi nesužinojau. Čia papasakota tai, ką bent kiek tikintis žmogus, ar šiaip besidomintis krikščionybe žino. Nieko gilesnio ir ne tokio viešo nėra.
Tarsi kažkas perskaitė bibliją ir trumpai ją atpasakojo savais žodžiais. O atpasakodamas prisiminė, net neviską ką perskaitė, o tai ką jau kažkada buvo girdėjęs.
Vertinimas 2/5
Anotacija
Amerikiečių rašytojo, teologo, pastoriaus, visame pasaulyje didelio pripažinimo sulaukusio „Dievo knygos“ autoriaus romanas, skirtas prieštaringam ir charizmatiškam Jėzaus asmeniui. W. Wangerinas ištikimai seka evangelijų tekstais, kompetentingai juos atpasakodamas ir priartindamas Jėzaus istoriją prie šiuolaikinio žmogaus.

Komentarų nėra :