2019-01-07

Yasmina Khadra „Bagdado sirenos“

Knyga nekelia į mažą Irako provincijos kaimelį, kuriame gimė ir gyveno knygos pasakotojas. 
Labai lyriška, pilna palyginimų, vaizdinga kalba autorius jauno vyro lūpomis pasakoja apie karo neramumų draskomus žmonių likimus ir išdarkytą mylimo miesto veidą. Ką jaučia ir patiria žmogus gimęs ir augęs tame krašte kai paniekinama garbė ir sutrypiama viskas kas jam brangu.
Herojaus potyriai ir išgyvenimai leidžia suprasti, ant kokių nepajudinamų pamatinių vertybių stovi šių kraštų beduinų gyvenimas, o kažkam pasikesinus į jas kelias tik vienas - gėda nusiplauna tik krauju.
Knygoje labai išryškinamas vakarietiško ir jų pasaulio kontrastas. Pasakotojas tarsi kalba apie svetimšalius viso islamiškojo pasaulio vardu. Jog vakariečiai, tai blogis, kurie net savo motinas atiduoda į senelių namus. Dėl lašo naftos griauna ištisus miestus, žudo nekaltus žmones beit vaikus. Autorius nepalaiko nei vienos pusės ir išlieka nešališkas. Jis paliečia ne tik konfliktą su Amerika, bet išsamiai gvildena vidinius neramumus. Šalyje klesti korupcija, žudynės, teroro aktai ir visas kitas blogis. Vienos teisios pusės čia nėra.
Khadra knygos man patinka, ši knyga už anksčiau skaitytą silpnesnė. Labai erzino pagrindinio herojaus nerįžtingumas ir silpnumas. Bet turbūt tik taip autorius galėjo jautriai papasakoti šią istoriją, kur nužmogėjimas grumiasi su žmogumi nesibaigiančioje kovoje.
Anotacija
Romano „Bagdado sirenos“ veiksmas vyksta Irake. Amerikiečių armija įsiveržia į šalį, draskomą vidinių konfliktų. Lėtai ir neskubriai, toli nuo karo baisumų, slenka nuošalaus dykumos kaimelio Kafr Karamo gyvenimas. Tačiau karas paliečia ir jį sukeldamas sumaištį ir skausmą. Patirtas pažeminimas, nuplėšta garbė, papročių išniekinimas skatina Kafr Karamo jaunuolius stoti į kovą, bet darosi neaišku, kas yra pasipriešinimo kova, o kas – teroristiniai išpuoliai.
Rašytojas su jam būdingu nešališkumu, pasitelkdamas veikėjų likimus, vaizduoja sudėtingą ir dramatišką Irako padėtį.

Komentarų nėra :