2016-06-14

Weib Sabine ,,Vaško meistrė. Madam Tiuso gyvenimas''


Turbūt visi esame girdėję Madam Tiuso vardą, kurį išgirdus iš karto mintyse praplaukia įžymiausių žmonių vaškinės figūros. Madam Tiuso muziejus įvairiuose Europos miestuose sutraukia begales lankytojų, norinčių fotografuotis šalia tokių figūrų kaip princesė Diana, popiežius Jonas Paulius II ar kitų iškilių asmenybių.                                                                                                 Pamačiusi knygą ,,Vaško meistrė. Madam Tiuso gyvenimas" bibliotekoje iš karto panorau skaityti ir sužinoti, kas gi ir kokia buvo ta įžymi prieš daugiau nei du šimtus metų gyvenusi moteris, vardu Marija, kuriai pakluso vaškas ir to meto įžymūs žmonės.                                                                                                   Knygoje smulkiai aprašomas Marijos - būsimosios madam Tiuso gyvenimas nuo vaikystės iki to laiko, kai ji tampa madam Tiuso. Ši knyga man labiau priminė istorijos vadovėlį, nei biografiją.
Knygoje veiksmas vyksta Prancūzijos revoliucijos metu, tad daug dėmesio skiriama tų dienų politiniams įvykiams, to meto žmonių gyvenimui, kovai už būvį, didvyrių liaupsinimui ir nestinga negailestingų ir brutalių  kraujo scenų susidorojant su liaudies priešais.
Visame šiame margame fone - Marija gyvenanti su mama ir dėde, kuris turi vaško saloną, atkakliai mokosi darbo su vašku subtilybių.
Gaila, kad knygoje kai kur gal net per daug smulkmeniškai vaizduojamas tik ankstyvasis Marijos gyvenimo etapas ir tik keletu sakinių apibendrinami tolimesni įvykiai.
Vertinimas 2/3

Vaško meistrė. Madam Tiuso gyvenimas" Sabine Weib pasakoja apie jaudinantį moters likimą.
Dar visai maža mergaitė Marija, budelio duktė, atkeliauja į Paryžių. Prancūzijos revoliucijos metu ji turi kovoti dėl išgyvenimo. Paryžiuje patiria ir tikrąją meilę. Persikėlusi į Angliją, galiausiai tampa legenda. Atidaro savo vaškinių figūrų muziejų Londone. Paskutinė figūra, kurią sukūrė, buvo jos pačios. Dabar ir ji stovi tame muziejuje.
Komentarų nėra :